Kurser

 

Se också temaresor

Lainio Vildmark genomför olika kurser/seminarier i samarbete med företag från Sverige och Europa. Vi vänder oss till företag, kommuner och organisationer företrädelsevis i Norrbotten.

Ett av våra erbjudande riktar sig i första hand till företag/föreningar inom besöksnäringen:

Gäste aus Deutschland, Österreich und der Schweiz?

Service für deutschsprachige Kunden entwickeln und ausbauen!

Har Ni Gäster från Tyskland, Österrike och/eller Schweiz?

Utveckla och höj servicen för tyskspråkiga gäster/kunder!

Kursmål

 • Stärka personalens självförtroende i det tyska språket

 • Öka på ordförrådet för personalen

 • Ge din personal insikt om “tyska vanor och förväntningar”

 • Öka servicen för gäster som talar tyska

Kursinnehåll

(OBS!: Innehållet skräddarsys utifrån deltagarnas behov och förkunskaper.)

 • Hälsa gästerna välkomna
 • Handha förfrågningar samt reservationer
 • Beskriva hotellet/anläggningens service och faciliteter
 • Hur man talar i telefon, allmänna förfrågningar samt rumsreservationer
 • Beskriva sin stad och dess turistattraktioner
 • Skriva fax och brev, även affärsbrev (vid behov)
 • Beskriva menyn
 • Beskriva konferensavdelningen samt hjälpmedel och service
 • Ta hand om klagomål
 • Hjälpa till med betalningsförfrågningar
 • Checka in/ut
 • Säga ”hej då” – ta farväl och välkommen åter

Undervisningsmetoden huvudsakligen ”training on the job“, övningar och rollspel.

Krsledare är Wolfgang Reetz, en tysk man som tidvis jobbar i Sverige för både, tyska och svenska kunder. Han äger ett småföretag i Tyskland, hans premier tema är kommunikation, ledarskapsutbildning och teamtraining.

Vill du veta mer? Gå gärna in på www.scout-pe.de

 

Fakta:

Gruppstorlek min. 6 personer

Omfattning: 2 dagar

Plats: Lainio Vildmark eller Vittangi Wärdshus/Konferens

 • Pris 1:
  3 440 SEK/person inklusive moms
  I priset ingår förutom kursavgift även boende i dubbelrum på Vittangi Wärdshus alt. Timmerstuga i Lainio, middag, frukost

 • Pris 2:
  Enligt offertförfrågan från ett företag och egna önskemål om tidpunkt

För mer information och bokning, kontakta oss

 

       
Lainio Vildmark • Lainio by, SE-980 10 • Vittangi • Tel +46 (0)981-410 25 • Fax +46 (0)981-400 00 • E-post: info@lainio.com