Where is Lainio?

Lainio is about 100 kilometres from Kiruna Airport. The flight from Arlanda, Stockholm, to Kiruna takes about 90 minutes.

See Lainio on Google Maps >>

SAS and Norwegian has flights to Kiruna. Connex operates the trains.

 

Lainio Vildmark • Lainio by, SE-980 10 • Vittangi • Tel +46 (0)981-410 25 • Fax +46 (0)981-400 00 • E-post: info@lainio.com